Nisäkkäitä - Mammals


Lisää nisäkkäitä - More mammals Page 1Lisää nisäkkäitä - More mammals Page 2Nisäkkäitä 3 - Mammals 3

Nisäkkäitä 4 - Mammals 4
Utelias Majava - The beaver.

Hirvivaara – Elks do move at night time.

Kettu rantadyykkarina – The night fox.

Hirvi oli täällä – The moose was here.


Last changed: 05/19/2010, 00:15:05